skip to Main Content

Effectieve onderhoudsorganisatie

Heeft u een helder geformuleerde onderhoudsfilosofie en deze vertaalt in praktische onderhoudsplannen? Dan staat het fundament. Maar is uw onderhoudsorganisatie ook ingericht om deze plannen effectief uit te voeren? Asset management is mensenwerk, maar we toch zien we vaak dat medewerkers geen duidelijke rol hebben of niet weten hoe ze bij kunnen dragen aan de doelstellingen. Dat is jammer. Het uitvoeren van de plannen valt en staat bij de toewijding van medewerkers. Alleen dan kunnen doelstellingen behaald worden. Een effectieve onderhoudsorganisatie is een onmisbaar onderdeel van succesvol asset management.

Hoe zorgt u voor effectieve onderhoudsorganisatie?

Een voorwaarde is het borgen van de onderhoudsplannen op diverse lagen binnen de organisatie. Uiteindelijk zorgt de mens achter het systeem voor succesvol assetmanagent. Het startpunt is dan ook inzicht in de wensen van de stakeholders. Als deze boven tafel zijn, dan verschuift de focus naar het creëren van draagvlak en bewustzijn. We maken altijd gebruik van bewezen asset management methoden om iedereen in de juiste mindset te krijgen en trainen waar nodig medewerkers.

We hebben veel ervaring in

  • Kritische werkprocessen tegen het licht houden en waar nodig verbeteren.
  • Coachen en on-the-job trainen van uw operationele en tactische organisatielagen.
  • Bepalen, vertalen en toepassen van de juiste stuurcijfers.
Back To Top