skip to Main Content

Wat is een onderhoudsplan?

Een nieuwe onderhoudsstrategie zorgt voor een horizon; het onderhoudsplan is de weg ernaartoe. Een onmisbaar element bij het beheren van kostbare assets en de steeds hogere eisen die gesteld worden. Heeft u een nieuwe onderhoudsstrategie, maar sluiten bestaande onderhoudsplannen hier nog niet goed op aan? Dan kan de balans tussen prestaties, risico’s en kosten verstoord raken.

Waarom een onderhoudsplan?

Een goed onderhoudsplan zorgt voor het optimale evenwicht: te weinig onderhoud levert problemen op, te veel onderhoud kost onnodig geld. Het onderhoudsplan geeft richting aan welke taken op welk moment uitgevoerd moeten worden. Afgestemd op de strategie is een onderhoudsplan zijn gewicht in goud waard en een essentiële bijdrage in het behalen van de doelstellingen.

  • Beter inzicht en juiste balans in de prestaties en kosten.
  • Scherp afgebakende taken, die direct uitvoerbaar zijn.
  • Het geeft richting aan de samenstelling van een team.
  • Meer flexibiliteit bij wijzigingen in assets.
  • Betere communicatie naar stakeholders.

Een onderhoudsplan opstellen

Het opstellen of herzien van onderhoudsplannen vergt tijdelijk extra kennis, ervaring en capaciteit. We helpen graag om praktische onderhoudsplannen gebaseerd op uw onderhoudsstrategie vorm te geven. Belangrijke input hiervoor komt voort uit een grondige risicoanalyse. We gebruiken hiervoor bewezen methoden zoals FMEA of FMECA, zodat ook de noodzaak van de onderhoudsactiviteiten duidelijk wordt. Maar we kunnen ook de technische dienst versterken bij het opstellen van de onderhoudsplannen en praktische handvaten bieden om het uiteindelijk zelf te doen.

Back To Top