skip to Main Content

Wat is een Root Cause Analyse?

Technische problemen worden steeds complexer. Ervaart u wel eens een probleem waar uw specialisten niet uitkomen? Krijgt u de vinger maar niet op de zere plek? Of heeft het probleem meerdere oorzaken? Het oplossen van (terugkerende) problemen kost veel tijd en geld. Een Root Cause Analyse (RCA) helpt om tot de bodem van het probleem te komen. Alleen dan kunt u met zekerheid herhaling voorkomen.

Waarom een Root Cause Analyse uitvoeren?

Het bepalen van de kernoorzaak van een probleem heet Root Cause Analyse, oftewel een oorzaakanalyse. Het is een methode om de dieperliggende oorzaak te vinden. Naast inhoudelijke kennis van het probleem is een procesmatige aanpak nodig om tot de kern te komen. Door systematisch en met de juiste tools de keten van oorzaak en gevolg in kaart te brengen, kunnen we de beste oplossing voor het probleem vinden.

  • Effectieve methode voor het vinden van onderliggende oorzaken en zorgt voor duurzame oplossingen.
  • De onderliggende oorzaak ligt vaak niet bij betrokkenen. RCA zorgt voor een oplossing die werkt ongeacht de betrokkenen.
  • Methode die geschikt is voor diverse technische problemen, groot of klein.

Door een grondige Root Cause Analyse kiest u voor de juiste oplossing voor technische problemen. Problemen zullen niet meer terugkomen, want de oorzaak is definitief aangepakt

Back To Top