skip to Main Content

Root Cause Analyse abonnement

Root Cause Analyse maakt een cruciaal onderdeel uit van verbeteringstrajecten: Als helder is wat de kernoorzaak van een probleem is, kunt u de meest effectieve maatregel invoeren om herhaling te voorkomen.

Maar wat als er binnen uw bedrijf maar enkele keren per jaar de noodzaak is om een Root Cause analyse uit te voeren? U loopt dan het risico dat uw organisatie onvoldoende routine krijgt in het RCA-proces. Hierdoor kunnen analyses rommelig of zelfs onsuccesvol verlopen. Dit leidt tot frustratie over de methodiek waardoor deze minder en minder toegepast zal worden en nog erger, tot onopgeloste problemen.

Om deze situatie te voorkomen kan het verstandig zijn om bij complexe problemen een externe facilitator bij de hand te nemen die uw RCA proces kan begeleiden. Wij kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn. Wilt u borgen dat onze hulp in de juiste situaties snel en zonder interne discussie wordt ingeroepen? Dan gaan we graag met u in gesprek om samen richtlijnen op te stellen zodat uw organisatie weet in welke situaties een RCA traject opgestart dient te worden. Ook kunnen we afspraken maken over een RCA-abonnement waarmee we samen eenvoudig het jaarlijkse RCA-budget kunnen bewaken.

Back To Top